شرایط همکاری :

  • لطفا با پیج کاری و هنری پیامتان را ارسال نمایید.
  • خودتان را معرفی کنید و حوزه فعالیت خود را بنویسید.
  • برای دیدن نمونه کارهای من به صفحه اینستاگرام من مراجعه کنید.

به چه پیام ها و درخواست هایی در صفحه اینستاگرام پاسخ داده نمی شود:

  • پیام هایی که با پیج شخصی فرستاده شده باشد.
  • پیام هایی که از طرف پیج های بی هویت، بدون اسم و بدون عکس واقعی باشد.

همکاری

برقراری ارتباط

برای صحبت در مورد همکاری و واگذاری ترانه، در اینستاگرام و تلگرام پاسخگوی شما هستم.

ارتباط با ادمین تلگرام صفحه اینستاگرام